Společnosti na prodej - IUS FACTUM s.r.o.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:
Ready-Made společnosti

 
Ready Made společnosti jsou založené společnosti, zapsané v obchodním rejstříku s plně splaceným základním kapitálem, které dosud nevykonávaly, kromě úkonů nezbytně nutných k založení společnosti, jejich zapsání do obchodního rejstříku a registraci k dani z příjmu právnických osob, žádnou podnikatelskou činnost. Tzn., jsou zcela bez obchodní historie a především bez jakýchkoli závazků.

 
Koupě Ready Made společnosti je jedním ze způsobů jak nejrychleji zahájit podnikatelskou činnost.  Statutárním orgánem společnosti se stáváte neprodleně poté, co pro Vás vyhotovíme zápis z valné hromady společnosti o Vašem jmenování, tedy ještě před zápisem změn do obchodního rejstříku. Do doby, než proběhne zápis změn do Obchodního rejstříku se při jednání s úřady a při kontaktu s obchodními partnery prokazujete právě tímto zápisem z valné hromady, který pro Vás vyhotovíme.

Aktuální seznam obchodních společností připravených k prodeji:

N. Quattro s.r.o. (založeno v roce 2017, cena - viz. náš ceník)


Při nákupu Ready made společnosti pro vás zajistíme:  

 • Přípravu veškeré dokumentace včetně jazykových překladů cizojazyčných dokumentů ze zahraničí
 • Uspořádání valné hromady za účelem schválení změn v obchodní společnosti (tzn. změna jednatele, převod obchodního podílu, popř. změna názvu obchodní firmy, rozšíření předmětu podnikání, změna sídla, a případně další)
 • Zastoupení klienta při jednání s úřady státní správy (finanční úřad, živnostenský úřad)
 • Ohlášení živnosti a vyzvednutí živnostenských listů, popř. koncesních listin
 • Podání návrhu na zápis změn ve společnosti do Obchodního rejstříku
 • Daňová registrace společnostiCena za převod práv k Ready Made společnosti zahrnuje následující služby:

 • Příprava veškeré dokumentace
 • Ověření listin a podpisů
 • Organizace 1 valné hromady, úhrada notářského poplatku
 • Vyřízení živností
 • Úhrada poplatku za zápis změn do Obchodního rejstříku
 • Daňová registrace společnosti
 • Předání účetní dokumentace, včetně zahajovací účetní rozvahy
 • Prohlášení o bezdlužnosti obchodní společnosti
 • Další služby dle individuální domluvy a Vašich požadavků

 

 
Prodej akciových společností

 
Nabízíme k prodeji bez závazků a pohledávek akciovou společnost FINISTRO Praha a.s.
 
Další podrobnosti a cenu Vám rádi sdělíme na vyžádání.
 Ostatní služby

Naše služby vycházejí z charakteru zaměření naší společnosti na problematiku korporátního práva.

Pomáháme též se založením obchodních společností na klíč. Řešíme problematiku zápisů rozhodných skutečností pro další podnikání do Obchodního rejstříku.  Drobným živnostníkům zprostředkujeme získání živnostenského oprávnění.


Založení a vznik společnosti s ručením omezeným (s.r.o.):

Naše asistence při vzniku a založení nové společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) dle platného práva ČR spočívá v:

 • Úvodní konzultaci
 • Přípravě všech potřebných podkladů a dokumentů (příprava společenské smlouvy, případně zakladatelské listiny), zajištění překladů zahraniční dokumentace apod.
 • Uspořádání valné hromady, zajištění notářského ověření společenské smlouvy
 • Zastoupení na úřadech (živnostenském a finančním úřadě)¨
 • Podání návrhu na zápis do Obchodního rejstříku
 • Daňové registraci společnostiAsistence živnostníkům při získání živnostenského oprávnění/koncese

Naše asistence živnostníkům při získání živnostenského oprávnění dle platného práva ČR spočívá v:

 • Úvodní konzultaci
 • Přípravě potřebných dokumentů
 • Zajištění živnostenského oprávnění či koncese.

Novým živnostníkům samozřejmě rádi nabídneme i vedení daňové evidence, nebo účetní agendy.Změny zápisů v Obchodním rejstříku

Chcete přejmenovat Vaši firmu, či přesunout sídlo, nebo založit novou pobočku Vaší firmy? Změnit právní formu, rozšířit společnost o nové společníky?
Rádi Vám tyto záležitosti zajistíme.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky