FAQ - IUS FACTUM s.r.o.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:
Často kladené otázky

1.  Co vše potřebuji pro koupi Ready made společnosti, kolik mě koupě bude stát?
 

2.  Co vše je potřeba a jaké dokumenty jsou nezbytné pro konání ustavující valné hromady? Jaké dokumenty jsou potřebné pro úspěšný zápis mé    nové společnosti do Obchodního rejstříku a kolik mě to bude stát?
 

3.  Je výhodnější koupit tzv. Ready Made společnost, nebo si nechat založit novou obchodní společnost na klíč?
 

4.  Můžu já jako cizinec v České republice být jednatelem a jediným vlastníkem společnosti s ručením omezeným?
 

5.  Jak dlouho trvá výmaz neaktivní společnosti z Obchodního rejstříku?


--------------------------------------------------------------------------------------------
 
1.
 
Co vše potřebuji pro koupi Ready made společnosti, kolik mě koupě bude stát?

 Při koupi Ready made společnosti potřebujete:

  • sídlo obchodní společnosti (souhlas vlastníka s umístěním sídla)
  • jednatel (-é) - výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, doklad totožnosti
  • společník (-ci) - doklad totožnosti, v případě právnické osoby výpis z Obchodního rejstříku
 
převod práv k Ready Made společnosti stojí: (viz náš ceník)

Statutárním orgánem společnosti se stáváte neprodleně poté, co pro Vás vyhotovíme zápis z valné hromady společnosti o Vašem jmenování, tedy ještě před zápisem změn do obchodního rejstříku. Do doby, než proběhne zápis změn do Obchodního rejstříku se při jednání s úřady a při kontaktu s obchodními partnery prokazujete právě tímto zápisem z valné hromady, který pro Vás vyhotovíme.


2.
 
Co vše je potřeba a jaké dokumenty jsou nezbytné pro konání ustavující valné hromady? Jaké dokumenty jsou potřebné pro úspěšný zápis mé nové společnosti do Obchodního rejstříku a kolik mě to bude stát?
 
Před ustanovující valnou hromadou je důležité znát název budoucí obchodní společnosti (pozor na duplicitu názvů v Obchodním rejstříku!) a mít připraveny následující dokumenty:
 
  • sídlo obchodní společnosti (souhlas vlastníka s umístěním sídla, výpis z katastru nemovitostí)
  • jednatel (é) - výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, doklad totožnosti
  • společník (ci) -  doklad totožnosti, v případě právnické osoby výpis z Obchodního rejstříku
 
Cena za naše služby při založení nové obchodní společnosti, její zápis do Obchodního rejstříku a zahájení účetnictví, zpracováním zahajovací účetní rozvahy je od: (viz náš ceník)


 
3.
 
Je výhodnější koupit tzv. Ready Made společnost, nebo si nechat založit novou obchodní společnost na klíč?

Nevýhodou založení společnosti na klíč je nutnost složení základního kapitálu ve výši určené společníky, minimum je 1,- Kč. Společnost je aktivní až v den zápisu do Obchodního rejstříku.

Naopak v případě koupě Ready made společnosti se statutárním orgánem společnosti stáváte neprodleně poté, co pro Vás vyhotovíme zápis z valné hromady společnosti o Vašem jmenování, tedy ještě před zápisem změn do obchodního rejstříku. A také Vám odpadá nutnost splacení základního kapitálu. Pořizovací náklady na nákup Ready Made společnosti jsou oproti nákladům na založení nové obchodní společnosti podstatně nižší. Záleží tedy vždy na aktuální situaci a okolnostech kdy s novou společností potřebujete aktivně disponovat.


 
4.
 
Můžu já jako cizinec v České republice být jednatelem a jediným vlastníkem společnosti s ručením omezeným?
 
Ano. Občané zemí EU mohou v ČR podnikat bez jakýchkoliv omezení stejně jako občané ČR.
Můžeme však vyřídit podnikatelská oprávnění i pro občany zemí mimo EU. 
5.
 
Jak dlouho trvá výmaz neaktivní společnosti z Obchodního rejstříku?
  
Výmazu obchodní společnosti předchází celá řada úkonů, které vycházejí ze zákona o účetnictví, daňového řádu, zákona o dani z příjmu a především je nutné vypořádat majetek, pohledávky a závazky vůči věřitelům společnosti. Celý proces se odvíjí od předchozí obchodní aktivity společnosti. Podle toho může trvat několik dnů, ale při komplikovanějším vypořádání majetku společnosti i několik měsíců.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky